Festival Walk >   Broadway     >

【#百老滙小隊の地球日常|睇戲煲劇好過癮】   【#百老滙小隊の地球日常|睇戲煲劇好過癮】

雖然只不過係短短幾日,但我哋百老滙小隊經已開始Home sick喇!好在有朋友介紹我哋入手部Sony MASTER Series A9G 4K OLED TV,嘩一睇認真不得了!日本製造嘅佢擁有X1 Ultimate 影像處理器及OLED Pixel Contrast Booster™,能夠提高畫面深邃黑色及高對比嘅色彩度,更具細節及色彩艷麗嘅畫質令人投入感十足!再加上佢內置Acoustic Surface Audio+技術,令音樂更環迴立體,兩者相輔相成,極緻完美嘅視聽體驗令人有如親歷其境一樣,難怪啲地球人咁enjoy啦!講住咁多先,等我哋煲返套SCI-FI電影,一解思鄉之情先! Sony A9G Series 4K OLED TV 傳送門: #Sony #A9GSeries ...
#百老滙小隊誤闖地球 #百老滙小隊 #齊齊支持百老滙小隊 #重返外太空
#BroadwayHK #broadwaylifestyle #Broadway百老滙 #您專業的電器顧問 See more