Festival Walk >   Broadway     >

【❗️救救百老滙小隊:集氣大行動❗️】   【❗️救救百老滙小隊:集氣大行動❗️】

流落地球嘅百老滙小隊,喺Broadway聽完一首鼓舞嘅廣東歌之後已經重拾鬥志,但係維修太空船需要借助原力,點算好? 只要大家每人俾少少原力就可以幫佢哋成功返屋企!... 你都想幫百老滙小隊?快啲嚟Broadway行一轉啦!只要購買指定商品,就可以幫手增強個原力,百老滙小隊亦會送出獨家嘅Star Wars禮品報答大家嘅支持! 想知佢哋喺太空帶嚟咩「星」級禮品?下回自有分解! 原力傳送門: #百老滙小隊誤闖地球 #百老滙小隊 #齊齊支持百老滙小隊 #重返外太空 #StarWars #星級禮品 #聖誕節 #聖誕禮物
#BroadwayHK #broadwaylifestyle #Broadway百老滙 #您專業的電器顧問 See more