Festival Walk >   Watson's     >

【🤩獨家美肌面膜💧小編實測✅】   【🤩獨家美肌面膜💧小編實測✅】

春天忽冷忽熱,皮脂分泌容易失衡,令到肌膚過敏乾燥。想擁有美肌嫩膚,就要勤敷面膜!
👇獨家推介👇
🔹Bird's Nest by Watsons 燕窩珀源金潤金箔修護金面膜
輕按臉部令金箔精華液完全吸收☝提亮肌膚...
🔹Bird's Nest by Watsons 燕窩絲炫雪耳透潤面膜組合
燕窩面膜+雪耳面霜🔒雙效鎖水保濕
🔹Collagen by Watsons 魚子修護緊潤面膜
含三重膠原蛋白🥚肌膚回復緊緻嫩滑 👀即睇實測報告: #hkwatsons #LookgoodFeelgreat #WatsonsBeauty 展开