Festival Walk >   Watson's     >

【Bird’s Nest by Watsons 感謝週年慶 ∙ 美肌傳承】   【Bird’s Nest by Watsons 感謝週年慶 ∙ 美肌傳承】

為了繼續傳承韓國宮廷的 #經典之美,易賞錢會員於 <Bird’s Nest by Watsons #感謝週年慶> 購物即享多重獨家優惠: 皇牌產品低至48折,贈送多款 #燕窩珀源金潤系列 禮品等。立即購買: 優惠由即日起至4月2日適用於屈臣氏門市或電子商店,好好把握機會體驗與延續Bird’s Nest by Watsons帶給你的完美肌膚吧!
了解更多: #LookgoodFeelgreat #hkwatsons #BirdsNestbywatsons #Oriental #韓國傳承 #韓國宮廷古方 #傳承的意義 #屈臣氏獨家發售 #屈臣氏電子商店 #屈臣氏易賞錢會員 #MoneyBack易賞錢 #會員著數多 展开