Festival Walk >   Watson's     >

【#BeautyChallenge👸🏻 口罩電眼法⚡️】 戴口罩😷只係見到雙眼👀,點先可以keep 住魅力四射,電力指數⚡️爆哂燈?   【#BeautyChallenge👸🏻 口罩電眼法⚡️】 戴口罩😷只係見到雙眼👀,點先可以keep 住魅力四射,電力指數⚡️爆哂燈?🤩 記低以下小秘技✅,雙眼時刻精靈有神采👍: ✅令雙眼保持水潤💧,可減少捽眼機會!如果雙手👐佈滿細菌下捽眼👁,病菌就有機會經雙眼入侵😵!...

✅避免🙅長時間專注電子螢幕📱,每晚適當用眼霜幫雙眼四周按摩💆,亦可選用抗藍光眼霜,減低眼部肌膚老化
✅用較清爽護膚品可減低阻塞毛孔情況✨ 唔駛左揾右揾喇😳,有關產品已經為您預留咗喺門市同屈臣氏電子商店,今日就開始用雙眼展現魅力啦🤩 #hkwatsons #LookgoodFeelgreat #WatsonsBeauty #屈臣氏電子商店 #屈臣氏易賞錢會員 #MoneyBack易賞錢 #會員著數多 #38WatsonsChallenge #GirlsPower #challengeyourself See more