Festival Walk >   Watson's     >

【#BareSkinChallenge💎非常時期打造自信閃亮肌】   【#BareSkinChallenge💎非常時期打造自信閃亮肌】

長時間戴口罩😷,令肌膚容易出油,引起粉刺、暗瘡等問題✨,即學以下4個小秘訣,自信素顏無難度!✅ 1⃣記住揀清爽護膚產品💫
2⃣每星期去角質兩至三次,令護膚品更吸收🧴...
3⃣準備定暗瘡同敏感性肌膚使用嘅產品,以備不時之需🍯
4⃣多敷面膜,打造自信閃亮肌👼🏻 記住要做齊,唔好偷懶呀💢 打造自信閃亮肌 👉🏻 #hkwatsons #LookgoodFeelgreat #WatsonsBeauty #屈臣氏電子商店 #38WatsonsChallenge #GirlsPower #challengeyourself 展开