Festival Walk >   Watson's     >

【👦🏻👧🏻小朋友 #拜年大挑戰!👨‍👩‍👧‍👦】   【👦🏻👧🏻小朋友 #拜年大挑戰!👨‍👩‍👧‍👦】

🐭鼠年就到,相信家長都好緊張小朋友識唔識主動同長輩拜年🙏🏻、講賀年說話💬!想囝囡新一年做個人見人愛嘅小朋友❤?「Circle全面基因測試」可以測試小朋友嘅智商(IQ)🧠、情商(EQ)😄、信息處理速度💻、外向性格🏃🏻‍♂、開放性格💃🏻等等!從基因起了解佢哋嘅性格,盡早搵出合適嘅教育方式📖👩🏻‍🏫
🌎「Circle全面基因測試」係全球最全面嘅基因測試,包括超過500個關於個人健康嘅報告🏃🏻‍♂,覆蓋20個不同項目🌟!🤩 ✅即刻了解更多: #hkwatsons #LookgoodFeelgreat #hkwatsonsDNA #CircleDNA #基因測試 #屈臣氏獨家發售 #拜年 #賀年說話 #教育方式 展开