Festival Walk >   Watson's     >

【滋潤新一年】 想農曆新年容光煥發示人,當然要趁早滋潤!   【滋潤新一年】 想農曆新年容光煥發示人,當然要趁早滋潤!

全新Bird’s Nest by Watsons燕窩面膜組合10片裝限量版一盒有齊3款不同功效的燕窩精華面膜:「燕窩絲炫雪耳透潤面膜」鎖水保濕;「燕窩絲炫蝸牛彈潤面膜」彈滑水潤;傳承自韓國宮廷古方的「金箔修護金面膜」緊緻美肌。... 2月6日前易賞錢會員可以優惠價$139(原價:$199)購買燕窩面膜組合10片裝限量版,3大珍貴成份,令肌膚時刻保持緊緻潤澤,新一年繼續擁有完美肌膚。 立即購買: #LookgoodFeelgreat #hkwatsons #BirdsNestbywatsons #傳承的意義 #完美肌膚世代相傳 #經典之美 #緊緻 #鎖水 #彈潤 #屈臣氏獨家發售 #屈臣氏易賞錢會員 #MoneyBack易賞錢 #會員著數多 See more