Festival Walk >   Watson's     >

【🎉 Watsons祝你 #HappyNewYear2020🎎】   【🎉 Watsons祝你 #HappyNewYear2020🎎】

新一年新開始✨,最開心一定係同老友倒數慶祝!今年我哋繼續為你帶來無限驚喜🙆‍♀,你又估唔估到邊個將會嚟到屈臣氏💞,陪你過靚年呢😍? #hkwatsons #LookgoodFeelgreat #Happy2020 #Doraemon #新年快樂 #幸福好物系列