Festival Walk >   Watson's     >

【$20換購 #盛田屋豆腐美白保濕面膜🎊!】 正所謂「一白遮三醜」一年四季都要keep住白滑嫩彈😍先至夠charming!   【$20換購 #盛田屋豆腐美白保濕面膜🎊!】 正所謂「一白遮三醜」一年四季都要keep住白滑嫩彈😍先至夠charming!即日起至12月31日,嚟屈臣氏門市購物🛍可以+$20換購盛田屋豆腐美白保濕面膜(原價$89),超滲透精華液一次過幫肌膚保濕💦、美白、去斑,加上無香料、無著色及無礦物油,仲通過敏感測試😎敏感肌膚都啱用‼數量有限,換完即止,🏃‍♀️快D入貨加入Girlfriendable💘行列啦! 喺eStore訂購各款盛田屋豆腐面膜,🛍今日訂聽日送🛍:festivalwalk

#hkwatsons #LookgoodFeelgreat #屈臣氏電子商店 #盛田屋 #日本製 #面膜 #限時優惠 See more