Festival Walk >   Watson's     >

【🧡寵愛自己秘訣🧡】   【🧡寵愛自己秘訣🧡】

護膚係各位美女們嘅終生事業🙋‍♀為咗keep住皮膚靚,唔通個個月都要變月光族😱🆘!!
放心放心💥Asia No.1屈臣氏為您準備好一系列嘅平價恩物❣️等你可以寵愛自己之餘仲可以錫住荷包😍!即睇👀 #hkwatsons #AsiaNo1Brand #11YearsRunning #Thankyou #LookgoodFeelgreat #獨家優惠...
*《Campaign Asia-Pacific/ Nielsen》2019年「亞洲一千最佳品牌」逾八千名遍布14個亞太區市場受訪者網上市場調查結果。
受條款及細則約束,詳情請向店員查詢。 展开