Festival Walk >   Watson's     >

【📢節日限定🥮 🌕中秋節禮品套裝優惠🎁】 中秋就到啦! 🏮 屈臣氏電子商店準備咗多款節日禮品套裝 🛍️    【📢節日限定🥮 🌕中秋節禮品套裝優惠🎁】 中秋就到啦! 🏮 屈臣氏電子商店準備咗多款節日禮品套裝 🛍️

送比家人、朋友或工作伙伴就最啱✨,一齊令呢個中秋過得更圓滿!
🛒立即購物👉🏻 🔸 會員專享 🔸
💰 購買中秋節禮品套裝送「雙倍」易賞錢積分
💰 購物滿$800額外送2,500易賞錢積分 優惠受條件及細則約束。
#LookgoodFeelgreat #hkwatsons #屈臣氏電子商店 #優惠 #中秋節 #中秋慶團圓 展开