Festival Walk >   Watson's     >

📣MOOMIN精品換領優惠加推🙌🏻   📣MOOMIN精品換領優惠加推🙌🏻

為答謝會員支持,MOOMIN x BRUNO精品換領及電子印花派發日期由即日起延長至8月22日‼之前唔記得換嘅您快啲把握機會啦!
🛍即刻嚟屈臣氏分店或電子商店掃貨啦: bit.ly/2NsBfib
🤳🏻仲未download MoneyBack App? 立刻行動: #hkwatsons #LookgoodFeelgreat #易賞錢 #MoneyBack #會員獨享 #會員著數多 #Moomin #Bruno #全港獨家 #獨家換購 #電子印花 *受條款約束,詳情請向店員查詢。 展开