Festival Walk >   Watson's     >

【屈臣氏專業團隊💋為學生分享護膚彩妝造型貼士💡】 暑假係學生參與職場實習嘅時候😍!今年特別同聖雅各福群會合作,為22位參加咗「拉闊。   【屈臣氏專業團隊💋為學生分享護膚彩妝造型貼士💡】 暑假係學生參與職場實習嘅時候😍!今年特別同聖雅各福群會合作,為22位參加咗「拉闊。工作體驗計劃」嘅學生舉辦護膚彩妝工作坊💗,學習打造職場應有儀表嘅貼士。💄專業美容同彩妝團隊向學生教授護理皮膚、修飾面容嘅技巧,更讓學生體驗日韓、歐美妝容,為學生提升自信,建立佢地投入職場嘅信心❣! #hkwatsons #LookGoodFeelGreat #屈臣氏愛行動 #ASWLOL...

#ColourBeauder #YourColourAtWatsons
#聖雅各福群會青少年生涯規劃服務 展开