Festival Walk >   Watson's     >

【廿四節氣之芒種🌾】 天氣咁熱☀,飲食要以清淡為主,太甜或太鹹嘅嘢就要少食😉,以免身體過於濕熱🔥!   【廿四節氣之芒種🌾】 天氣咁熱☀,飲食要以清淡為主,太甜或太鹹嘅嘢就要少食😉,以免身體過於濕熱🔥!另外出街要做足防曬、定時補水💧,就無咁容易中暑啦😎!

有問題想諮詢下註冊中醫師?即刻click入👉 #hkwatsons #LookgoodFeelgreat #GetActive #WatsonsHealth #WeCareAboutYou #屈臣氏中醫師 #廿四節氣 #芒種 展开