Festival Walk >   Watson's     >

【watsonshealth你嘅健康守護APP❤ We Care About Your Health】   



【watsonshealth你嘅健康守護APP❤ We Care About Your Health】

香港人生活急速🏃,好多時病咗都冇時間睇醫生,我哋全新「watsonshealth」APP📱絕對係你嘅好幫手💪🏻 我哋有藥物預留服務💊、線上預約中醫師及營養師,仲可以同我哋專業團隊傾吓偈👨‍⚕,每日解答吓你哋問嘅健康問題,貼心關心你嘅健康!💖
快啲Download ➡ 體驗吓啦 😍 #hkwatsons #LookgoodFeelgreat #watsonshealth #屈臣氏關心你 #WeCareAboutYou