Festival Walk >   Watson's     >

【輕鬆抗3高👩🏻‍⚕‍】 3高係香港常見都市病之一😱少運動🛌🏻!煙酒!過胖!都好可能會導致三高😨!   【輕鬆抗3高👩🏻‍⚕‍】 3高係香港常見都市病之一😱少運動🛌🏻!煙酒!過胖!都好可能會導致三高😨!

情況嚴重可能會誘發心血管疾病例如心臟病,中風甚至引致其他併發症 ,所以及早預防同治療非常重要! 註冊藥劑師Ben 👨🏻‍⚕‍,為大家逐一講解點抗三高啦👇🏻... 🌟立即購買抗3高產品: bit.ly/3cE73eb
🌟屈臣氏藥房地址: bit.ly/31GHrXT
🌟透過WatsonsHealth APP 諮詢👉🏻 立即下載📱 bit.ly/32hyVxv #hkwatsons #LookgoodFeelgreat #WatsonsHealth #輕鬆抗三高 展开