Festival Walk >   Parsons Music     >

【Scott Cao 親製大師手工琴】 由曹先生親自製作提琴嘅音色都不容置疑地達到名琴水平,但因為選材同做工非常嚴謹嘅關係,產量極少。   【Scott Cao 親製大師手工琴】 由曹先生親自製作提琴嘅音色都不容置疑地達到名琴水平,但因為選材同做工非常嚴謹嘅關係,產量極少。加上全世界對曹先生嘅手工琴需要甚大,訂單滿滿,係供不應求嘅情況下,可謂千金難買心頭好。 非常幸運地曹先生特別再為我哋親自製作另一把仿古小提琴。... 《Guarneri Del Gesu’s Ex-David 1740》 Ex-David 小提琴,著名演奏家 Jascha Heifetz 係 1922 年從一位紐約琴商手中買下,之後他所有音樂會同錄音都是用呢把小提琴嚟演奏。Jascha Heifetz 從 1922 年到 1972 年整整 50 年的舞臺生涯用呢把琴征服全世界樂迷,所以呢把琴又名為 ”Heifetz” 。 即刻嚟我哋黃埔旗艦店試拉 黃埔花園聚寶坊商場地庫B19-22號

電話 : 2365 7078
星期一至五 上午10時正至晚上10時正
星期六 上午 9時正至晚上10時正
星期日 上午 9時正至晚上 9時正 展开