Festival Walk >   McDonald’s     >

【#麥識新舖:全新全自助點餐麥當勞登陸又一城】 自問喺又一城行到熟晒路,咁你又知唔知麥當勞喺幾樓?   【#麥識新舖:全新全自助點餐麥當勞登陸又一城】 自問喺又一城行到熟晒路,咁你又知唔知麥當勞喺幾樓?

答案係…LG1樓呀!佢已經搬到新位置,仲大變身做全自助點餐機嘅麥當勞添。下次去又一城行街,順便嚟體驗下,記得唔好行錯樓層喎!... 地址:九龍塘達之路80號又一城LG1樓LG1-01A號舖 #麥當勞 #九龍塘 #又一城 #全新全自助點餐麥當勞 展开