Festival Walk >   McDonald’s     >

50蚊可以做到咩?用50蚊嚟麥當勞全家可以開大餐。   50蚊可以做到咩?用50蚊嚟麥當勞全家可以開大餐。

麥當勞超值選有咁多款,全部都係$6起。而家仲加入左期間期定嘅新成員-麥香豬!都係$13咋。
咁多選擇,自由配搭,發揮少少創意就可以有唔同組合,啱曬一家大細唔同喜好。
我哋仲幫大家配搭咗一個精選組合,一家三口,都係$50有找,不如睇吓啱唔啱你口味!... 麥香豬+魚柳飽+脆香雞翼2件+細薯條+新地=$49.5 麥麥關心,都係想您食得安心。我哋毎位餐廳員工亦會每小時洗手消毒🖐🖐💦,保障顧客與員工健康及安全的承諾。 #麥當勞 #超值選攻略 #期間限定麥香豬 #精選配搭50蚊有找 #全部都係6蚊起 #咁多選擇唔怕悶 #麥麥關心食得安心 展开