Festival Walk >   McDonald’s     >

【#麥識新舖:荃灣海之戀】 有冇幻想過歎麥記仲可以歎埋海景?嚟荃灣海之戀新舖就可以成真喇!   【#麥識新舖:荃灣海之戀】 有冇幻想過歎麥記仲可以歎埋海景?嚟荃灣海之戀新舖就可以成真喇!佢有180度無敵海景位,開揚到可以望見汀九橋添!無論買杯McCafé 歎住睇日落,定同Friend食住薯條望下海,Hea足成個下晝都咁寫意。 新舖地址:海之戀商場2樓2029號舖...

#荃灣友召集 #荃灣 #海之戀商場 #有海景嘅麥記好少見 #其他區嘅朋友盡情葡萄啦 展开