Festival Walk >   Mannings Baby     >

【萬寧社區藥劑服務 .為你Standby🧑‍⚕ 】- 咩係社區藥劑師? 本港疫情再度反彈,加上冬季流感,除咗問GOOGLE,邊個可以俾到專業健康意見?   【萬寧社區藥劑服務 .為你Standby🧑‍⚕ 】- 咩係社區藥劑師? 本港疫情再度反彈,加上冬季流感,除咗問GOOGLE,邊個可以俾到專業健康意見?我哋推出社區藥劑服務,由萬寧社區註冊藥劑師為你一一解答健康疑問。唔知咩係社區藥劑師?立即去片睇下佢可以點幫你啦!再知多啲? 🌟萬寧社區藥劑服務3大範疇🌟...

📦 醫院取藥服務
💊 免費藥物及用藥諮詢服務
📝 免費小病痛評估及建議 以後有咩健康疑問,嚟萬寧直接搵我哋嘅藥劑師朋友傾傾啦!👂 🔸了解更多: 🔸社區藥劑師駐店位置: #萬寧社區藥劑服務 #註冊藥劑師為你Standby 展开