Festival Walk >   Mannings Baby     >

【萬寧社區藥劑服務.為你Standby🧑‍⚕ 】 第四波疫情開始來勢洶洶,流感高峰期逼近,   【萬寧社區藥劑服務.為你Standby🧑‍⚕ 】 第四波疫情開始來勢洶洶,流感高峰期逼近,雙重夾擊底下🧐大家都一定要保重身體💪🏻為了守護社區健康,我哋推出「社區藥劑服務」💊註冊藥劑師會於設有駐店藥房嘅指定萬寧分店為你Standby👍🏻提供以下3大服務範疇,專注關心你嘅需要︰ 🌟萬寧社區藥劑服務3大範疇🌟...

1️⃣免費小病痛評估及建議
2️⃣免費藥物及用藥諮詢
3️⃣醫院取藥服務 以後有咩健康疑問,嚟萬寧直接搵我哋嘅藥劑師朋友傾傾啦!👂
🔸了解更多︰ 🔸社區藥劑師駐店位置︰ #萬寧 #萬寧社區藥劑服務 #萬寧藥劑師 #免費藥物諮詢 #醫院取藥服務 #社區藥劑服務 See more