Festival Walk >   Broadway     >

【#百老滙小隊の地球日常|親親大草地🌱】   【#百老滙小隊の地球日常|親親大草地🌱】

我哋百老滙小隊好支持環保㗎!今次去到大草地野餐都有隨身帶備Star Wars不鏽鋼餐具同埋瓷杯連匙羹套裝,減少不必要嘅浪費!您都想同我哋一樣運用「宇宙能量」保護地球環境?就要記得嚟百老滙購物再換走佢哋喇! Star Wars造型禮品傳送門: #百老滙小隊誤闖地球 #百老滙小隊 #齊齊支持百老滙小隊 #重返外太空 #StarWars #星級禮品 #BroadwayHK #broadwaylifestyle #Broadway百老滙 #您專業的電器顧問 展开