Festival Walk >   Broadway     >

【#百老滙小隊の地球日常|難分真與假】   【#百老滙小隊の地球日常|難分真與假】

不知不覺嚟到地球大半個月,百老滙小隊變得好深閨,除咗因為受地球人愛睇戲同煲戲嘅生活習慣感染外,仲因為我哋買咗部Samsung QLED TV!佢運用咗納米量子點技術,將光線轉化成逾十億色彩,令畫面輸出嘅色彩更豐富真實;配合全陣列背光技術,令畫面嘅黑白對比更突出分明,兩大強勁技術製造出更極緻震撼嘅視覺體驗,試問觀眾點會唔愛上? Samsung 55" QLED Flat Smart TV傳送門: #Samsung #QLEDTV #百老滙小隊誤闖地球 #百老滙小隊 #齊齊支持百老滙小隊 #重返外太空 #BroadwayHK #broadwaylifestyle #Broadway百老滙 #您專業的電器顧問 展开