Festival Walk >   Bank of East Asia     >

【 名額有限!港元定期存款年利率高達2.3%!】 無懼市況波動,為你嘅資產平穩增值!   【 名額有限!港元定期存款年利率高達2.3%!】 無懼市況波動,為你嘅資產平穩增值!而家嚟東亞銀行分行以新資金HK$500,000或以上,開立4個月或6個月定期存款,穩賺特惠年利率高達2.3%*!額滿即止,即刻行動喇! 港元定期存款詳情:www.hkbea.com/TDpromo... 全新客戶開立埋顯卓理財戶口仲兼享高達HK$5,760開戶獎賞*𠻹!

顯卓理財開戶獎賞詳情: *須受條款及細則約束 展开